Wie is Lieve?

Toen ik in 2006 een leesgroep volgde over 'Een Cursus in Wonderen' en begon met de lessen uit het Werkboek wist ik niet wat dit me brengen zou.  Vaak begreeop ik niet wat ik las, en toch voelde ik dat dit het was.  De grote verademing kwam toen er vergevingsoefeningen aangereikt werden.

                                         Hiermee ben ik nooit gestopt. 

Sedert de 6-stap (van Diederik Wolsak) in mijn leven kwam in 2014 gebruik ik die dagelijks om weer een stukje vrijer te worden.  Vrij van die overtuigingen die ik mezelf als kind heb verteld en die me toen hielpen stand te houden.  Gedachten zoals 'ik ben niet veel waard, ik hoor er niet bij, ...'.Hoe meer ik me, adhv dit vergevingsproces of een andere oefening, keer naar de Liefde in mij, hoe meer ik ervaar dat ze levend is in mij en de ander.  

De energie en tijd die ik steek in het afkeuren en veroordelen is verminderd, ik kom vlugger tot vrede en krijg hier meer voeling mee.

Vanuit mededogen kijk ik met andere ogen naar de wereld en de mensen dan als ik dit doe vanuit angst, paniek, kwaadheid, teleurstelling. 

Door de opleidingen Familieopstellingen kreeg ik de kans om mijn verzet en weerstand om te bouwen tot een steeds groter wordend 'ja'. 

Wat een bevrijding als je eisen en verwachtingen kunt laten gaan, en ontvangen wat er altijd was: liefde.

 

In mij leeft een diep verlangen om  mensen te laten kennismaken met het leven dat verborgen zit onder gedragingen en gedachten.

De heelheid van de ander schenkt mij diepe vreugde.

Ik ervaar diepe dankbaarheid om wat naar mij toekomt.