Privacy statement

Persoonsgegevens die ik verwerk

Lieve Michels - Meer leven IN je Kracht - verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

- voornaam en familienaam

- geslacht

- adres, postcode, woonplaats

- e-mailadres (privé of werk)

Mijn website verzamelt geen gegevens van websitebezoekers. 

Het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt:

- het versturen van mededelingen en facturen

- het afhandelen van je betaling

- verzenden van nieuwsbrief 

- je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienst te kunnen verlenen

- je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten

- Lieve Michels - Meer leven IN je Kracht - verwerkt ook persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn:

Lieve Michels - Meer leven IN je Kracht- bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Lieve Michels - Meer leven IN je Kracht - verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare techieken: ik gebruik deze niet voor mijn website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Lieve Michels - Meer leven IN je Kracht - en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@lievemichels.be.

Beveiliging persoonsgegevens:

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@lievemichels.be

 

Lieve Michels

Tuinwijk 19, 8610 Kortemark

0032 473 39 70 92 - 0032 51 72 18 39 - 0031 617 05  72 19

btw-nummer:BE0633.805.324