Privacy statement

Persoonsgegevens die ik verwerk

Lieve Michels - Meer leven IN je Kracht - verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

- voornaam en familienaam

- geslacht

- adres, postcode, woonplaats

- e-mailadres (privé of werk)

Mijn website verzamelt geen gegevens van websitebezoekers. 

Het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt:

- het versturen van mededelingen en facturen

- het afhandelen van uw betaling

- verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolders

- u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienst te kunnen verlenen

- u te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten

- Lieve Michels - Meer leven IN je Kracht - verwerkt ook persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn:

Lieve Michels - Meer leven IN je Kracht- bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Lieve Michels - Meer leven IN je Kracht - verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare techieken: ik gebruik deze niet voor mijn website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lieve Michels - Meer leven IN je Kracht - en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lievemichels.be.

Beveiliging persoonsgegevens:

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@lievemichels.be

 

Lieve Michels

Tuinwijk 19, 8610 Kortemark

0032 473 39 70 92 - 0032 51 72 18 39 - 0031 617 05  72 19

btw-nummer:BE0633.805.324