Groeien in Bewustzijn

 

Of ik nu spreek over Bewustzijn of Licht of Liefde, het zijn allemaal namen

voor dat wat ons wenkt, lonkt,

en waartegen we ons - vaak onbewust - verzetten.

Zoals Marianne Williamson het verwoordt: 'Het is ons licht dat ons het meest beangstigt'.

 

En wat zit er zoal in de weg voor dat Licht, voor Bewustzijn?

 

ECIW is hierover heel duidelijk: 'elke rimpel, elke zucht...'

Ik vul aan met: elke gedachte die ik denk over wat me laat zuchten.

De laatste jaren ontdekte ik dat er een heel gamma aan gedachten beschikbaar is.

Ik ben die gedachten zo gewoon dat ik er geen aandacht aan besteed, dat ik mijn interpretaties en conclusies laat voor wat ze zijn: een berg die me in de weg staat en die ik niet eens zie!

Juist die conclusies en interpretaties maken dat de Energie niet stroomt.

 

En 2 april kreeg ik dit nog eens toegespeeld door de Lichtmeesters met wie ik nu op weg ben.

"Stop met conclusies trekken: ik heb dit gegeten en het heeft die lichamelijke gewaarwording tot gevolg.

Je bent onderhevig aan invloeden van buitenaf OMDAT jij hier geloof aan hecht".

Als ik nu terugkijk op wat er sedertdien veranderd is in mij, merk ik hoe groot de helende kracht is die gepaard gaat met wat Zij zeggen.  Ik merk het onmiddellijk als ik een interpretatie maak. 

      Het me toevertrouwen aan Jeshua/Jezus en  Maria Magdalena zorgt voor een versnelde heling.

In het boek' Maria Magdalena en Jezus, Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittanië '(van Gabriela en Reint Gaastra-Levin)

lees ik hoe zij als jonge mensen ontdekten

'dat zij de Christusliefde voor de Aarde en voor de mensheid beschikbaar houden

totdat de mensen, mannen en vrouwen,

het zelf over kunnen nemen (blz 103)'.

 

Wat Zij toen ontdekten, gebeurt nu, en wel op wereldvlak.

Het Christusbewustzijn, de Christusliefde IS IN jou.

Maria Magdalena en Jeshua/Jezus zijn met hun helende kracht voor jou beschikbaar.  Ze bieden jou die aan. 

Je hoeft niets alleen te doen.

10 mei 2023