FAMILIEOPSTELLINGEN

Verlang je ernaar om liefdevoller in een relatie te staan?

 

De relatie met een ouder, partner, kind, collega, familielid, het lichaam ... kan scheefgetrokken zijn: je bent voortdurend in de weer en vergeet jezelf, je hebt moeite om complimenten te ontvangen, je rug of ... is belast, je lijdt onder gezins- en familieomstandigheden, je voelt je (vaak) schuldig, je draagt een groot verdriet...

Een familieopstelling geeft een beeld van de verstrikkingen die hierbij spelen.  Dit kunnen hardnekkige patronen zijn die al langer werkzaam zijn, soms overgenomen uit een vorige generatie.  Door die verstrikking is de onderstroom van liefde weggevallen.

Het zien en erkennen van wat in de opstelling zichtbaar wordt maakt vrij.  De liefde - die er altijd was en is - kan weer stromen.  Terwijl je opgesteld staat voel je je zachter worden, je kijkt nu met begrip en compassie naar die relatie.

Een opstelling biedt de mogelijkheid om je eigen kracht te ervaren en vanuit je eigen plek je leven te leiden.  De verwarring in de relatie is weg.  Je kan duidelijker je grens aangeven.

Voor mij als begeleider zijn heelheid en liefde de dragende kracht.  Concreet betekent dit dat ik geen oordeel heb over wat ik zie in de opstelling.

Iedereen hoort erbij, niemand wordt uitgesloten.  Ieder draagt zijn lot en zijn verantwoordelijkheid.  Elkeen is heel, wat h/zij ook deed, en heeft een eigen plek.  Je hoeft niet te dragen wat bij een ander hoort.

Ik werk op verschillende manieren, en dit volgens mijn aanvoelen na je vraag.  

- een gewone opstelling (opleiding Els Thissen)

- een opstelling via het lichaam (opleiding Connie van der Arend).  Hiervoor lig je aangekleed op de massagetafel.  Ik gebruik een combinatie van aanraken en werken met grondankers.

- volgens het Nieuwe Opstellen (Bert Hellinger).  

 

NIEUW!

Familieopstellingen: een weg naar verbinding. 

Op zondag 12 juli is er van 14.00 uur tot 18.30 uur

een opstellingennamiddag in groep,

in een huiskamer in Lier.

Breng een concrete vraag of thema mee.

Kostprijs: 55 €.

Ivm kostprijs kan overlegd worden.