Links

www.eencursusinwonderen-vlaanderen.be biedt jou alle info over wat in Vlaanderen op vlak van het gedachtengoed van de Cursus wordt georganiseerd.

De Stichting Miracles in Contact is het Nederlandse platform voor Een Cursus in Wonderen.  www.miraclesincontact.nl  biedt o.a. een webwinkel, een driemaandelijks MIC-Magazine en een gratis digitale nieuwsbrief.  Je vindt info over tal van boeken die duidelijk maken hoe je de Cursus kan beleven.  Het beluisteren van een lezing van een Cursusleraar kan meer inzicht brengen.  Je vindt er ook een grote keuze aan verdere vorming.

Op www.eciw.nl vind je vertalingen van Question and Answer Service waarbij Ken Wapnick antwoord geeft op vragen over de Cursus.

 

                 CHOOSE AGAIN     transformeer je leven

www.choose-again.com is de website van Diederik Wolsak waarop je info vindt over wat hij en zijn team organiseren aan workshops, ook in Frankrijk.

www.chooseagainnederland.com informeert je over wat in Nederland en België wordt georganiseerd aan cirkels (bijeenkomst Choose Again), workshops en weekends.  Je krijgt ook informatie over de facilitators.  Het mailadres waarop je de organisatie kan bereiken: chooseagainnederland@gmail.com.

 

ATTITUDINAL HEALING (Helen van je innerlijke houding)

www.vanharttothart.org is de website waarop je alle informatie vindt over wat attitudinal healing inhoudt, op welke plaatsen in België en Nederland je aan een groep kan deelnemen, info over de facilitators, de vorming die je kan volgen bij Els Thissen, ...