Wat is ECIW?

Een Cursus in Wonderen is een spirituele leerweg. Zoals het van zichzelf zegt: het is een cursus, een weg die je gaat. ‘Je kan kiezen wat je op een gegeven moment wil doen’.

Die keuze beoogt de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde.

"Je kiest zélf voor angst of liefde."

Volgens Een Cursus in Wonderen zijn er slechts 2 emoties: angst en liefde. Je kiest van daaruit en zo ervaar je het leven. Deze Cursus leert dat angst en alle gevoelens van onvrede die hiervan het gevolg zijn, vergissingen zijn die kunnen gecorrigeerd worden.

En de Cursus in het dagelijks leven?

In het dagelijkse leven worden we geconfronteerd met dingen en gebeurtenissen die ons onvrede bezorgen.  Als we een oplossing verwachten van buitenaf brengt dit onzekerheid en teleurstelling met zich mee. 

"Het wonder is een veranderde waarneming"

We kunnen zelf de verantwoordelijkheid nemen en met liefde kijken naar wat is om van daaruit deze gevoelens los te laten.

Welke hulp biedt de Cursus?

In het Tekstboek worden we eraan herinnerd hoe bevrijdend de Liefde werkt als je voor haar kiest.  Door de lessen van het Werkboek toe te passen in om het even welke situatie ervaar je diepe innerlijke vrede. 

"Oefenen om in Liefde te leven."

In het Handboek voor Leraren wordt heldere uitleg gegeven op tal van vragen die bij studenten van de Cursus leven.

Alleen of samen?

De Cursus is een boek voor zelfstudie.  Jij bepaalt wanneer je wat gaat doen.

In een groepje de teksten onderzoeken, ervaringen delen en oefenen kan je verder helpen.

"Ervaringen van liefde deel je."