CHOOSE AGAIN-KIES OPNIEUW

Merk je ook hoe je in de ene situatie makkelijk je mening prijsgeeft en je ergens anders terugtrekt?

Of hoe iets je irriteert terwijl anderen er zich niks van aantrekken?

 

We zien dit als een vaststaand feit, het is gewoon zo.  En van daaruit maak je een keuze, wat vaak (onnodige) onvrede als gevolg heeft.

       Het eigene van een Choose Again-groep:

Je maakt kennis met de '6 stappen naar vrijheid' van Diederik Wolsak, grondlegger van dit vergevingsproces.  De bedoeling hiervan is dat je doorheen dit proces ontdekt dat je je gemoedstoestand kan laten transformeren van conflict naar harmonie, van onvrede naar vrede.

       Over welk proces gaat het?

Als je bewust wordt welke emotie (gevoel) de bovenhand heeft in een situatie, kan je ook bewust worden welke gedachte/overtuiging hieronder zit.  Het is deze kernovertuiging die je als kind hebt vastgelegd - om jezelf te beschermen - die je kan laten transformeren vanuit wat zich nu aandient als Waarheid en Liefde. 

Zonder jezelf te forceren.  Je vrede is daardoor niet meer afhankelijk van iets of iemand buiten jou.  En je stopt met de ander of de wereld te beschuldigen.

Het bevrijdende is dat deze 6 stappen je brengen naar een diepe innerlijke rust van waaruit je anders naar de wereld kijkt.

       Wat doen we in zo'n bijeenkomst?

We staan stil bij een tekst uit ECIW en nemen de 6-stap door.

Wie het wenst kan dit vergevingsproces toepassen op zijn/haar situatie.

 

       Zin  om  deel te nemen aan zo'n bijeenkomst

                                    maandag 12 november, Kortemark

                          zaterdag 8 december, Ekeren

      van 14.00 tot 17.00 uur  (tenzij anders aangegeven)

                   Kostprijs: 20 € / 14 € vervangingsinkomen (koffie/thee/materiaal)

                   Schrijf je in via info@lievemichels.be

 

Als vrijwilliger bij  Choose Again Nederland:

     zaterdag 10 november, Zwolle, van 14.00 tot 17.00 uur

 aanmelden: nederland@choose-again.com